Suomen Akatemia

 
 
Ihastut kaupassa uuteen, jos se muistuttaa vanhaa
   
 
Suomalaisten humalahakuisuus myytti?
   
 
Huono-osaisuuden periytyminen ja Digitalisoinnin aiheuttamat haasteet kuluttajansuojalle
   
 
Epävarmuus lisää luottamuksen tarvetta työelämässä
  Luottamuksen puute lisää väärinkäsityksiä, tekee kärpäsistä härkäsiä ja johtaa pahimmillaan yhteisten hankkeiden epäonnistumiseen. Luottamus puolestaan toimii kuin öljy; se tekee kommunikoinnista sujuvaa, helpottaa oppimista ja auttaa työyhteisön eri osapuolia ymmärtämään toisiaan. Luottamus on johtamisen hyvä työkalu, joka parhaimmillaan kannustaa tuloksiin ja ruokkii työyhteisön innovatiivisuutta.        
   Sähköinen liiketoiminta ja virtuaaliset yhteydenpitovälineet korostavat entisestään eri toimijoiden välisen luottamuksen merkitystä.        
   - Luottamuksen tarve korostuu erityisesti tilanteissa, joihin sisältyy epävarmuutta ja haavoittuvaisuutta, sanoo luottamuksen roolia työyhteisössä ja liike-elämässä tutkinut professori Kirsimarja Blomqvist.
   Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tietojohtamisen professorina työskentelevän Blomqvistin mukaan luottamus on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joilla tehokasta ja tuloksellista kommunikaatiota, sitoutumista ja onnistunutta yhteistyötä voidaan selittää.    

Luottamus henkilöityy, mutta organisaatiokin voi olla luotettava        
Luottamus on keskeinen menestystekijä niin perinteisille, kasvotusten työskenteleville tiimeille kuin teknologian välityksellä kommunikoiville virtuaalitiimeille ja -organisaatioillekin. Palveluliiketoiminta, t&k-yhteistyö, kumppanuudet, strategiset asiakkuudet ja ulkoistaminen edellyttävät kaikki toimijoiden ja yhä useammin myös eri puolilla maata tai maailmaa toimivien yritysten välistä luottamusta.        
   Kirsimarja Blomqvist painottaa, ettei luottamus synny vain sopimuksia allekirjoittamalla. Parhaillaan hän kehittää tutkimusryhmineen muun muassa keinoja luottamuksen tason ja vaikuttavuuden mittaamiseksi sekä pyrkii määrittelemään institutionaalisen luottamuksen käsitettä.
    - Luottamus liitetään perinteisesti ihmisten välisiin suhteisiin. Organisaation tai työyhteisön on myös oltava luotettava. Kun esimiehet vaihtuvat tai toimivat muualla, on työntekijöillä oltava jotakin pysyvää, johon he voivat luottaa, sanoo Blomqvist.          Professori Blomqvistin tutkimusryhmä kuuluu Suomen Akatemian Sosiaalinen pääoma ja luottamusverkostot (SoCa) -tutkimusohjelmaan.         

Luottamus aiheena Suomen Akatemian tiedekahvilassa        

Miksi luottamus on liike-elämässä tärkeää? Millaiset asiat vaikuttuvat luottamuksen syntyyn, miten luottamusta pidetään yllä ja miten se vaikuttaa työn lopputuloksiin?  Professori Kirsimarja Blomqvist kertoo ja keskustelee luottamuksen roolista työ- ja liike-elämässä Suomen Akatemian tiedekahvilassa Tutkijoiden yönä perjantaina 28.9. klo 19.15 - 20. Tiedekahvila järjestetään Lappeenrannan teknillisen yliopiston Skybaarissa (Skinnarilankatu 34).
Suomen Akatemia    28.9.2007 10:27 
   
 
Valta pesiytyy Suomessa sukuihin – tarua vai totta?
   
 
Lukivaikeuteen liittyy luultua vakavampi havaintohäiriö?
   
 
Ken on kukoista sinisin – ratkaisu todelliseen teerenpeliin
   
 
”Victoria Beckham, ettäkö ihan yhteiskunnallista hyötyä?!”
   
 
Koomasta heräämistä ennustetaan MMN-aivoaallon avulla
   
 
Vanhemmat! Kiinnostus ja luottamus ennustaa lapsen oppimista.
   
 
Mene metsään, jos stressi iskee
   
 
Kasvillisuusvyöhykkeiden siirtyminen nakertaa suomalaisia suojelualueita
   
 
Pitääkö da Vincin puunjuuriennuste paikkansa?
   
 
Suomalaisjohtajat välittävät enemmän kuin vuosikymmen sitten
   
   
 

hae uutisista