Suomen Akatemia

 
 
Ihastut kaupassa uuteen, jos se muistuttaa vanhaa
   
 
Suomalaisten humalahakuisuus myytti?
   
 
Huono-osaisuuden periytyminen ja Digitalisoinnin aiheuttamat haasteet kuluttajansuojalle
   
 
Epävarmuus lisää luottamuksen tarvetta työelämässä
   
 
Valta pesiytyy Suomessa sukuihin – tarua vai totta?
   
 
Lukivaikeuteen liittyy luultua vakavampi havaintohäiriö?
  Lukihäiriö on varsin yleinen ongelma: 5-15 prosenttia väestöstä kärsii eriasteisista lukemisen vaikeuksista. Samalla se on valtava haitta nyky-yhteiskunnassa toimivalle yksilölle.
   Luki- eli lukemis- ja kirjoittamishäiriöisillä on normaalia puhetta kuunnellessaan jatkuvasti vaikeuksia kaikenlaisten äänteiden tunnistamisessa. Tämä viittaa vakavampaan ja laaja-alaisempaan kielelliseen häiriöön lukivaikeudessa kuin aiemmin on oletettu. 
   Joidenkin ärsykemuutosten kuten konsonanttien tai äänenkorkeuden käsittely pettää hyvin varhaisessa vaiheessa tiedonkäsittelyä. Joitain äänen muutoksia puolestaan käsitellään tässä vaiheessa normaalisti aivoissa ja ne havaitaan erottelutestissä hyvin. Jos ne esiintyvät luonnollisessa ympäristössä kuten sanoissa, niiden sijaintia ei kyetä tunnistamaan. 
   Tietyntyyppiset äänteiden, kuten lyhyiden konsonanttien, esimerkiksi b-g tai t-p tai äänenkorkeuden erot ovat lukihäiriöisille vaikeita havaita. Tällaisten äänten erottelu on häiriintynyt heillä jo hyvin varhaisessa tiedonkäsittely-vaiheessa, jo muutaman sadan millisekunnin eli sekunnin viidesosan kuluttua äänen kuulemisesta. Joitain muita äänteiden eroja, esimerkiksi vokaalien suuria kestoeroja, lukihäiriöiset havaitsevat varsin normaalilla tavalla. 
   Koska puheen ja kirjoitetun tekstin havaitsemisessa on kyse kokonaisuuksien kuten sanojen ja virkkeiden hahmottamisesta, yksikkö selvitti, miten lukihäiriöiset havaitsevat sanojen sisällä olevia äänteitä. Lyhyiden ja pitkien vokaalien erottaminen tuotti yllättäen vaikeuksia, kun äänteet olivat sanan sisällä, vaikka se onnistuu helposti yksinkertaisessa testissä. He eivät kyenneet tunnistamaan, missä kohdassa sanaa pitkä vokaali esiintyi. 
   Tiedot ovat Helsingin yliopiston Kognitiivisen aivotutkimuksen yksiköstä, joka on osa Suomen Akatemian Helsingin aivotutkimuskeskus HBRC-huippuyksikköä.
Suomen Akatemia    19.9.2007 12:37 
   
 
Ken on kukoista sinisin – ratkaisu todelliseen teerenpeliin
   
 
”Victoria Beckham, ettäkö ihan yhteiskunnallista hyötyä?!”
   
 
Koomasta heräämistä ennustetaan MMN-aivoaallon avulla
   
 
Vanhemmat! Kiinnostus ja luottamus ennustaa lapsen oppimista.
   
 
Mene metsään, jos stressi iskee
   
 
Kasvillisuusvyöhykkeiden siirtyminen nakertaa suomalaisia suojelualueita
   
 
Pitääkö da Vincin puunjuuriennuste paikkansa?
   
 
Suomalaisjohtajat välittävät enemmän kuin vuosikymmen sitten
   
   
 

hae uutisista