Suomen Akatemia

 
 
Ihastut kaupassa uuteen, jos se muistuttaa vanhaa
   
 
Suomalaisten humalahakuisuus myytti?
   
 
Huono-osaisuuden periytyminen ja Digitalisoinnin aiheuttamat haasteet kuluttajansuojalle
   
 
Epävarmuus lisää luottamuksen tarvetta työelämässä
   
 
Valta pesiytyy Suomessa sukuihin – tarua vai totta?
   
 
Lukivaikeuteen liittyy luultua vakavampi havaintohäiriö?
   
 
Ken on kukoista sinisin – ratkaisu todelliseen teerenpeliin
   
 
”Victoria Beckham, ettäkö ihan yhteiskunnallista hyötyä?!”
   
 
Koomasta heräämistä ennustetaan MMN-aivoaallon avulla
   
 
Vanhemmat! Kiinnostus ja luottamus ennustaa lapsen oppimista.
   
 
Mene metsään, jos stressi iskee
Luonto edistää psyykkistä hyvinvointia.
 

Luonnossa oleskelu vaikuttaa myönteisesti ihmisen kokemaan psyykkiseen terveyteen. Luonnonvaraisilla viheralueilla ja metsien ulkoilualueilla palaudutaan kyselytutkimuksen mukaan stressistä paremmin kuin mielipaikaksi mainituissa puistoissa ja kaupunkikeskustojen ulkotiloissa.
   Suurin osa kyselyyn vastanneista pitää luontoa tärkeänä asuinympäristön laatutekijänä, eikä kaupunkiviheralueiden laatu vastaa kaikkien asukasryhmien tarpeita.
   Luontomatkailu ja metsien virkistyskäyttö ovat tulleet ihmisille yhä tärkeämmiksi. Kun aiemmin luonnosta saatiin hyvinvointia ennen kaikkea taloudellisen hyödyntämisen kautta, nykyisin luonnon merkitys korostuu henkisen hyvinvoinnin ja stressistä palautumisen lähteenä.  
   Tulokset ilmenevät Metlan Luontomatkailu, metsät ja hyvinvointi -julkaisusta, joka esittelee laajasti alan suomalaista tutkimusta, ja on samalla kuusivuotisen luontomatkailuhankkeen loppuraportti. Luontomatkailua on tutkittu Suomessa 1990-luvulta lähtien, ja Metlassa on pisimmät perinteet alan tutkimuksesta Suomessa. Päättyneen hankkeen peruslähtökohtana on ollut kestävän matkailun periaatteiden ja edellytysten tutkiminen. Luonnonvarojen suunnittelua ja päätöksentekoa varten nykyinen tietopohja luontomatkailun ja virkistyskäytön merkityksestä ja luontoyrittäjyyden toimintaedellytyksistä on vielä puutteellinen.
Suomen Akatemia    16.8.2007 11:44 Lähde Metla: Luonto vaikuttaa myönteisesti ihmisten psyykkiseen hyvinvointiin. Tyrväinen, Liisa & Tuulentie, Seija (toim.). 2007. Luontomatkailu, metsät ja hyvinvointi. Metlan työraportteja 52.  Kuva Pekka Tamminen cc-by-2.0
   
 
Kasvillisuusvyöhykkeiden siirtyminen nakertaa suomalaisia suojelualueita
   
 
Pitääkö da Vincin puunjuuriennuste paikkansa?
   
 
Suomalaisjohtajat välittävät enemmän kuin vuosikymmen sitten
   
   
 

hae uutisista