Suomen Akatemia

 
 
Ihastut kaupassa uuteen, jos se muistuttaa vanhaa
   
 
Suomalaisten humalahakuisuus myytti?
   
 
Huono-osaisuuden periytyminen ja Digitalisoinnin aiheuttamat haasteet kuluttajansuojalle
   
 
Epävarmuus lisää luottamuksen tarvetta työelämässä
   
 
Valta pesiytyy Suomessa sukuihin – tarua vai totta?
   
 
Lukivaikeuteen liittyy luultua vakavampi havaintohäiriö?
   
 
Ken on kukoista sinisin – ratkaisu todelliseen teerenpeliin
   
 
”Victoria Beckham, ettäkö ihan yhteiskunnallista hyötyä?!”
   
 
Koomasta heräämistä ennustetaan MMN-aivoaallon avulla
   
 
Vanhemmat! Kiinnostus ja luottamus ennustaa lapsen oppimista.
   
 
Mene metsään, jos stressi iskee
   
 
Kasvillisuusvyöhykkeiden siirtyminen nakertaa suomalaisia suojelualueita
   
 
Pitääkö da Vincin puunjuuriennuste paikkansa?
   
 
Suomalaisjohtajat välittävät enemmän kuin vuosikymmen sitten
Välittävä johtaminen huomioi eri sidosryhmien vaatimukset.
  Jos yrityksessä noudatetaan välittävän johtamisen periaatteita, yritys ottaa näkyvästi huomioon sidosryhmiensä vaatimukset, toiveet ja odotukset. Suomalaisjohtajat ovat viimeisen vuosikymmenen aikana omaksuneet selvästi positiivisemman asenteen sidosryhmäkysymyksiin. Yksi merkki vastuullisesta johtamisesta on, että yritys raportoi liiketoimintansa eri ulottuvuuksista ja pohtii, mitä sidosryhnmiä ja asioita vastuullisuus tarkoittaa. Erityisesti vastuullisuus työntekijöitä kohtaan, tuoteturvallisuus- ja laatukysymykset sekä ympäristövastuullisuus näyttävät vaikuttavan myös yrityksen taloudelliseen menestykseen. Asenteet eivät kuitenkaan ole yhtä positiivisia uudempia sidosryhmiä, kuten mediaa ja kansalaisjärjestöjä kohtaan. Lisäksi asenteet muuttuvat kielteisimmiksi sidosryhmäkysymyksiä kohtaan, kun yrityksen taloudellinen menestys asetetaan vastakkain sidosryhmien etujen kanssa.
Suomen Akatemia    12.6.2007 21:48 Lähde Suomalaisten johtajien sidosryhmäasenteet/ KTT Johanna Kujala, Tampereen yliopisto / Suomen Akatemian Liike2-tutkimusohjelma
   
   
 

hae uutisista