Suomen Akatemia

 
 
Ihastut kaupassa uuteen, jos se muistuttaa vanhaa
   
 
Suomalaisten humalahakuisuus myytti?
   
 
Huono-osaisuuden periytyminen ja Digitalisoinnin aiheuttamat haasteet kuluttajansuojalle
   
 
Epävarmuus lisää luottamuksen tarvetta työelämässä
   
 
Valta pesiytyy Suomessa sukuihin – tarua vai totta?
   
 
Lukivaikeuteen liittyy luultua vakavampi havaintohäiriö?
   
 
Ken on kukoista sinisin – ratkaisu todelliseen teerenpeliin
   
 
”Victoria Beckham, ettäkö ihan yhteiskunnallista hyötyä?!”
   
 
Koomasta heräämistä ennustetaan MMN-aivoaallon avulla
   
 
Vanhemmat! Kiinnostus ja luottamus ennustaa lapsen oppimista.
  Lapsen motivaatio vaikuttaa keskeisten koulutaitojen karttumiseen. Esimerkiksi kiinnostus matematiikkaa kohtaan ennustaa aineen oppimista myöhempinäkin kouluvuosina. Samoin tehtäväkeskeinen työskentelytapa ennustaa sekä lukutaidon että matematiikan myöhempää oppimista.
   Aiempi menestys koulussa motivoi ja innostaa: menestys koululuokassa luo pohjaa myönteisen motivaation kehittymiselle. Ongelmia ilmenee, jos lapsi ajautuu ns. kielteiseen kehään, jossa taitojen hidas kehitys ruokkii vähäistä motivaatiota, mikä puolestaan heikentää oppimista. Vanhempien ajattelulla ja toiminnalla on suuri merkitys.
   "Vanhempien luottamus lapsen kykyihin näyttää vaikuttavan myönteisesti paitsi lapsen taitojen myös motivaation kehittymiseen. Toisaalta lapsen taitojen kehitys heijastuu vanhempien luottamukseen", kertoo professori Jari-Erik Nurmi, joka johtaa Suomen Akatemian Oppimisen ja motivaation huippuyksikköä.
   Myös opettajien toiminnalla on vaikutusta. "Niiden opettajien luokissa, jotka huomioivat lapsen motivaation ja myönteisen minäkuvan merkityksen, kiinnostus erityisesti matematiikkaan kehittyy myönteisimmin."
   Myöhempinä kouluvuosina vanhempien ja opettajien rinnalla vaikuttavat myös ikätoverit. "Nuoret viettävät aikaansa aika paljon samankaltaisten kavereiden kanssa: jos tietää yhden kaverin koulumenestyksen ja koulutussuunnitelmat, tästä voi aika hyvin ennustaa myös muiden menestyksen", painottaa Nurmi.
   Jyväskylän yliopistossa on runsaat kymmenen vuotta tutkittu koulutietään aloittavia lapsia sekä heidän oppimistaan, oppimisvaikeuksia ja motivaation kehitystä. Uuden Alkuportaat-tutkimuksen keskeinen teema on opettajien vaikutus oppimiseen.
Suomen Akatemia    10.9.2007 18:40 
   
 
Mene metsään, jos stressi iskee
   
 
Kasvillisuusvyöhykkeiden siirtyminen nakertaa suomalaisia suojelualueita
   
 
Pitääkö da Vincin puunjuuriennuste paikkansa?
   
 
Suomalaisjohtajat välittävät enemmän kuin vuosikymmen sitten
   
   
 

hae uutisista