Flora

 
 
Valoenergian haitat kasveissa - suomalaistutkijalta uutta tietoa
  Kasvit sitovat hiilidioksidia ja tekevät siitä sokeria ja happea. Toimiakseen prosessi tarvitsee valoa. Valoenergialla on myös haittapuolensa: noin yksi fotoni kymmenestä miljoonasta aiheuttaa vaurion yhteyttämiskoneistoon. Vaurioittava reaktio on nimeltään fotoinhibitio. Näitä vaurioita täytyy elävän kasvin jatkuvasti korjata.
   Suomalaistutkija osoittaa väitöksessään, että aiemmin esitetyt fotoinhibitiomekanismit eivät sovi kokeellisiin tuloksiin. Fotoinhibitio ei olisikaan valoa keräävän lehtivihreän absorboimien fotonien aiheuttama ilmiö.
   Ensisijainen vaurio saattaakin tapahtua valoreaktio II:n happea vapauttavassa kompleksissa. Happea vapauttavassa kompleksissa on neljä mangaani-ionia. Kun ne absorboivat valoa, kompleksi muuttuu toimimattomaksi. Tämän jälkeen lehtivihreän absorboimat fotonit edistävät vaurion leviämistä valoreaktio II:n muihin osiin.
   Fotoinhibition uutta mangaanimekanismia tukee väitöskirjatyössä tehty havainto, että mangaani-ioni irtoaa happea vapauttavasta kompleksista ennen kuin muualla valoreaktio II:ssa on tapahtunut vauriota. Lisäksi havaittiin, että lehtivihreän absorboimien fotonien määrän muutoksella ei ollut vaikutusta fotoinhibitioon. Eniten fotoinhibitiota havaittiin, kun lehtiä valotettiin sellaisilla valon aallonpituuksilla, joita mangaani-ionit parhaiten absorboivat.
   Marja Hakalan väitöskirjatyön tulokset ovat tuoneet uuden näkökulman fotoinhibitiotutkimukseen. Jatkossa tutkimukset keskittyvät selvittämään, miten mangaanikompleksin vaurioituminen mikrotasolla tapahtuu.
Flora    10.9.2007 16:19 Lähde "Photodamage to Oxygen Evolving Complex - An Initial Event in Photoinhibition of Photosystem II" (Happea vapauttavan kompleksin valovaurio on valoreaktio II:n fotoinhibition ensimmäinen reaktio). (Väitös: FM Marja Hakala). Turun yliopisto.
   
 
Kasvien tehoainepitoisuudet korkeampia Pohjois-Suomessa
   
 
Mäntymetsä palaa herkimmin, kuusikko pitää pintansa
   
 
Perunan alkuperä selvisi
   
 
Ruukkukasvi hoitaa ihmisen identiteettiä
   
 
Omena päivässä pitää lastenlääkärin loitolla
   
 
Paju tuhoaa syöpäsoluja
   
 
Muinaiset geenit nykyvehnän voimavara
   
 
Lääkekaappi lähimetsässä
   
 
Levämyrkky vie muistin?
   
 
Vihreästä teestä apua syöpäpotilaalle
   
   
 

hae uutisista