Flora

 
 
Valoenergian haitat kasveissa - suomalaistutkijalta uutta tietoa
   
 
Kasvien tehoainepitoisuudet korkeampia Pohjois-Suomessa
   
 
Mäntymetsä palaa herkimmin, kuusikko pitää pintansa
Suomen metsäpaloista tarvitaan lisätietoa.
 

Metsän ennallistamispoltto Olvassuolla 1.7.2003
Metsäpaloja on Suomessa tutkittu vähän. Paremmat tiedot mahdollistaisivat resurssien paremman käytön metsäpalojen sammutuksessa sekä hallituissa paloissa luonnonhoitomenetelmänä. Suomessa ympäristötekijät hillitsevät todella tuhoisien ja laaja-alaisten maastopalojen muodostumista: meiltä puuttuvat kovat tuulet ja pitkät kuivat kaudet. Myös maaston jyrkät korkeuserot edistäisivät tuhoisia metsäpaloja. Suomalaisessa talousmetsässä tärkein polttoaine on metsäpohjan huokoinen ja ilmava sammalkerros, joka kuivuu nopeasti ja palaa tehokkaasti. Puulaji, metsikön kehitysvaihe, palohetken sää ja kasvukauden vaihe ovat merkittävimpiä tekijöitä metsäpalon laadulle. Puusto säätelee sammalkerroksen kosteutta välillisesti vaikuttamalla sateen, tuulen ja auringonpaisteen jakautumiseen. Hakkuuaukioilla kuivettunut sammal syttyy herkimmin. Palot kuitenkin etenevät nopeimmin ja rajuimmin 30-45-vuotiaissa puolukkatyypin männiköissä, ja latvuskin palaa parhaiten tiheässä männikössä. Sulkeutunut kuusikko syttyy vaikeimmin.

”Nykyinen metsäpalovaroitusjärjestelmä riittää tarkoitukseensa,” kertoo tutkija Heidi Tanskanen Tiedeuutiset.fi-sivustolle. ”Kulotusoperaatioissa olisi kuitenkin hyödyllistä, jos metsäpaloindeksiä tarkennettaisiin metsänpohjan kosteuden ja vallitsevan tuulen vaikutuksella, jotta pystyttäisiin paremmin ennustamaan palon käyttäytymistä (etenemisnopeutta, liekinkorkeutta jne).”
Flora    21.5.2007 15:4 Lähde Fuel conditions and fire behavior characteristics of managed Picea abies and Pinus sylvestris forests in Finland. Tanskanen, Heidi. University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Ecology. 2007-06-08.  Kuva Metsähallitus
   
 
Perunan alkuperä selvisi
   
 
Ruukkukasvi hoitaa ihmisen identiteettiä
   
 
Omena päivässä pitää lastenlääkärin loitolla
   
 
Paju tuhoaa syöpäsoluja
   
 
Muinaiset geenit nykyvehnän voimavara
   
 
Lääkekaappi lähimetsässä
   
 
Levämyrkky vie muistin?
   
 
Vihreästä teestä apua syöpäpotilaalle
   
   
 

hae uutisista